Disclaimer

Identiteit van de ondernemer

Mala Spirit

Bezoekadres

Keizerstraat 112
2584 BL Scheveningen Nederland

Kvk 64657981981
BTW identificatie NL 001845534B62

Telefoon 0031 (0)70 306 36 74
Wij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

E-mail info@malaspirit.nl

Algemene informatie

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk bij de samenstelling van onze artikelen, productinformatie en dossiers. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Daarom wordt altijd aangeraden onafhankelijke informatie in te winnen of nader onderzoek te verrichten naar de eigenschappen, werking en kenmerken van de gepresenteerde producten.

Informatie op de website

De informatie op de website is niet bedoeld als persoonlijk advies en vervangt in geen geval een medisch consult. Onze producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van enige ziekte. De resultaten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de drager. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd een deskundige arts.

Beweringen en meningen

Alle beweringen en meningen, geuit in de artikelen, dossiers, recensies en overige mededelingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of internetprovider.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze site, inclusief, maar niet gelimiteerd tot de namen, tekst, afbeeldingen en codering is copyright en eigendom van Mala Spirit. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, prints, kopieën of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mala Spirit.

Links naar andere partijen

Om meerwaarde te bieden voor onze bezoekers kan Mala Spirit links plaatsen naar andere partijen. Ondanks dat deze partijen mogelijk een verbinding hebben met Mala Spirit kunnen wij geen controle uitoefenen op de inhoud van deze sites of op gebruiksvoorwaarden die de eigenaar van de betreffende sites hanteert. Om die reden aanvaardt Mala Spirit geen enkele aansprakelijkheid in welke zin ook, voor de inhoud of consequenties die voortvloeien uit een bezoek aan deze sites. Opmerkingen over de door ons geplaatste links zien wij graag tegemoet.

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande gegevens.